100 år på Norra Stene

Berättelser om en släktgård

Redaktörer: Birgitta Alexius och Annika Johansson

2009 är det 100 år sedan vår mormors yngsta syster – Elin Löfström född 1875 – köpte den lilla gården Norra Stene i Vårdinge 7 mil söder om Stockholm. Elin var en ovanlig kvinna – hon var begåvad, initiativrik, viljestark och helt ointresserad av andra människors åsikter om henne.

Elin var tidigt medveten om att kvinnor kunde och borde fungera självständigt. Hennes far var miljonären Anders Petter Löfström, Sundbybergs grundare, och hon hade ekonomiska möjligheter att genomgå utbildning till trädgårdsmästare samt köpa en egen gård.

När Elin avled 85 år gammal 1960 ärvde hennes systerdöttrar Norra Stene och 1991 bildades bostadsrättsföreningen Norra Stene, där endast släktingar eller personer med liknande anknytning till vår mormor kan bli medlemmar. Norra Stene har blivit en släktgård, där medlemmarna känner att gården tillhör dem. De kan komma året runt och bli förtrogna med skogen, hagarna, stränderna, husen och den verksamhet, som pågår i jordbruket, djurskötseln och trädgården.

Den äldre generationen minns fortfarande mycket väl Elin Löfström och Stene på hennes tid, men vi inser att för våra barn eller barnbarn är det inte alls så. Hur ska våra efterkommande veta vem Elin var och hur hon byggde upp Stene? Vem ska berätta för dem om hur vi fört arvet vidare? Vi kom överens om att samla bidrag med berättelser om Elin, hur det var på Stene när hon drev jordbruket, det vi själva upplevt och vad vi gjort för att driva släktgården vidare. Det blev en bok, som utkom när vi firade 100-års jubileum i augusti 2009.