Striden för Guds rike - missionären Emma Löfströms historia

" Följen oss härute med edra förböner i striden för Guds rike" skrev missionsprästen Karl Lindqvist i Evangeliska Fosterlands- Stiftelsens Missions-Tidning år 1906. Karl var gift med missionären Emma Löfström, som var dotter till Sundbybergs grundare A P Löfström.

På bilden av familjen Löfström står Emma - 11 år gammal - bredvid fadern. Fotot är taget år 1870.

Följ Emmas liv via foton, skolbetyg, brev, dokument om utbildning i Skottland för kvinnliga missionärer, dagboksanteckningar och rapporter från missionsstationer i Indien!

Emma växte upp inom väckelserörelsen. Hennes föräldrar tillhörde Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Emma var hela sitt liv - hon blev 97 år - aktiv inom Stiftelsen.

Vid 35 års ålder reste hon till England, där hon gick igenom missionärsutbildning. 1896-1913 arbetade hon tillsammans med sin man som missionär i Indien. Fotot är taget vid en konferens i Amarwara i Indien 1897. Emma står till höger i främre raden och Karl till höger om henne.

A P Löfström började som jordbrukare men utvecklades till framgångsrik byggmästare och stadsplanerare. På Sundbybergs gård lät han avstycka tomter till stora villor och små "egna hem". Bebyggelsen växte så småningom till Sundbybergs stad.

Emmas brev från föräldrarna och syskonen ger en unik bild av familjemedlemmarnas liv och av vad som händer i Sundbyberg.

__________________________________________

__________________________________________

Books-on-Demand

Birgitta Alexius