Familjen Löfström på Sundbybergs gård
Läs om A P Löfström, hans hustru och barn i
Striden för Guds rike av Birgitta Alexius

Familjen Löfström på verandan till Sundbybergs gård år 1897. A P Löfström står på trappan och hans hustru Emma Sophia Löfström sitter med sitt yngsta barnbarn i knäet.

Anders Petter Löfström var född 1831 i Stora Harrie, Malmö län, och utbildad vid skånska lantmannaskolan i Orup. 1856 arrenderade han Lindormsnäs i Upplands-Väsby och samma år gifte han sig med Emma Sophia Lindström född 1833. Familjen flyttade år 1862 till Mariehäll i Bromma. År 1864 arrenderade och år 1869 köpte A P Sundbybergs gård.

Av A P Löfströms brev - han skrev många brev med sin snirkliga, svårlästa handstil för han var mycket ute på resor- finner man att han var en orolig människa, som ständigt planerade för något nytt. Han köpte och sålde stora egendomar, handskades med mycket pengar och oroade sig för hur affärerna skulle klara sig. Han blev ofta besviken på personer, som han samarbetade med. Något av samma rastlösa ande återfinns hos hans barn - hos sönerna, som gick i faderns spår som affärsmän, och även i annorlunda form hos döttrarna.

A P hade en dotter, Karin, med sin första hustru i Skåne och nio barn - av vilka sju uppnådde vuxen ålder - med sin andra hustru, Emma Sophia. A P och Emma Sophia tillhörde Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Deras äldsta dotter hette Emma och var född år 1859. Emma var hela sitt liv - hon blev 97 år - aktiv inom Stiftelsen. Hon levde i flera helt olika miljöer. Hon var hemmadotter till 35 års ålder, missionär i Indien, prästfru och slutligen ensamboende änka.

Emma efterlämnade ett omfattande arkiv med foton, betyg, information om utbildning för kvinnliga missionärer i England och omkring 500 brev. Breven är en viktig informationskälla om släkten Löfström och Sundbyberg, eftersom Emma hade tät brevkontakt med föräldrarna och systrarna - speciellt under den tidsperiod hon var bosatt i Indien, 1896-1913.

 

_______________________________________

Books-on-Demand