Birgitta Alexius hemsida
Enligt ett gammalt talesätt har varje människa en historia att berätta. Därför vill jag skriva om några av mina släktingars liv, så att andra kan läsa om deras upplevelser så långt jag kunnat följa dem via olika typer av dokument. Min mamma - professor Carin Boalt - efterlämnade mycket material i memoarform, som jag sammanställde år 2002. Skriften, som trycktes i 100 exemplar, kallade jag "Minsta Månsan" efter en dikt om mamma och hennes systrar av min pappa, Gunnar Boalt.

En av min mormors systrar - missionären Emma Löfström - blev 97 år. Hon var född 1859 och växte upp på Sundbybergs gård, som ägdes av hennes far A P Löfström. Han anses ha grundat Sundbybergs stad. Vid Emmas död ärvde vi släktingar ett unikt arkiv omfattande foton, betyg, dagböcker och mer än 500 brev. 2005 trycktes en liten biografi jag skrivit om Emma kallad "Striden för Guds rike" på ett print-on-demand-tryckeri. Boken har tre målgrupper: Emmas släktingar, missionsengagerade inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och hembygdsintresserade personer i Sundbyberg.

Släktforskning har varit ett av mina fritidsintressen under många år. Via Genline får man lätt tillgång till arkivmaterial och via Disbyt och Rötter kommer man i kontakt med andra släktforskare, som systematiskt samlat oerhört mycket information om olika släkter inklusive "mina" släktingar. Invånarna i  farfars fars födelseort - Boalt i Örkelljunga - är väl kartlagd av entusiastiska forskare.

 

Hembygdsforskning har jag ägnat mig åt sedan 1983. Sommartid bor jag i Vårdinge sju mil söder om Stockholm. Redaktören för Vårdkasen – Vårdinge sockens hembygdsförenings tidning – efterlyste mer material, om tidningen skulle kunna fortsätta att komma ut en gång per år. Sedan dess har jag varje år skrivit minst en liten artikel om speciella personer, torp, gårdar, industrier eller liknande till Vårdkasen. År 2005 skrev jag tillsammans med en 94-årig tidigare Vårdingebo om hennes barndomshem samt om den ungdomsförening för troende – De Ungas Förbund – hon tillhört i Vårdinge.
Carin Boalt 2 år 1914.
Under de år jag förvärvsarbetade som läkare var jag också forskare. Några sammanfattningar av artiklar om bland annat HIV och psykiatrisk tvångsvård finns på PubMed. Mitt sista forskningsprojektet behandlade diagnostik av patienter med Aspergers syndrom (P - 86) och redovisades på en konferens på Island år 2003. Sedan 2004 är jag ålderspensionär.
Släktgården Norra Stene i Vårdinge har varit 100 år i släktens ägo. Boken ”100 år på Norra Stene” utkom när vi firade 100-års jubileum i augusti 2009.

 

 

 

__________________________________________